O nas

O ZELENEM MENI-ju

Platforma “Zeleni Meni ”, predstavlja obsežno zbirko spletnih orodij, kjer lahko uporabniki najdejo ustrezne informacije o tem, kako narediti svoje domove in stavbe bolj trajnostne. Prednostno so predstavljene možnosti prenove starejših stavb, ki običajno pri prenovah predstavljajo poseben izziv. 

Na platformi Zeleni Meni lahko najdete informacije o več kot 70 ukrepih prenove, od hitrih rešitev, do bolj zapletenih posegov. Poleg ukrepov ponujamo informacije o pomembnih predpisih, možnih shemah financiranja, na voljo so kalkulatorji za izračun investicij in prihrankov ter nasveti za načrtovanje in spremljanje procesa prenove stavbe. Vse je predstavljeno na uporabniku prijazen način s 3-D vizualizacijo določenega tipa stavbe in enostavno navigacijo med temami. 

Skratka, vse kar uporabnik potrebuje vedeti o trajnostni prenovi starejše stavbe na enem mestu!

Platforma zajema ključne korake, ki vam bodo pomagali pri izboljšanju trajnosti vaše stavbe. To so: 

  • Odkrivanje možnosti prenove: informacije o izolaciji, prezračevanju, elektriki, ogrevanju ter vodi in zelenju. 
  • Nadaljnji nasveti: uspešna prenova se začne z ustreznim nasvetom. Tukaj lahko preberete kako izbrati dobrega svetovalca in kako načrtovati poseg prenove. 
  • Možnosti financiranja: za vas smo našteli vse trenutne subvencije in možnosti ugodnega financiranja.
  • Izvedba: tukaj lahko preberete vse, kar morate vedeti, preden začnete delati na zahtevanih dovoljenjih, ponudbah in izvedbi prenove.


Mednarodno orodje 

Strokovnjaki za trajnostno prenovo stavb iz Slovenije, Portugalske in Nizozemske, so združili moči v vseevropskem projektu na temo trajnostne dediščine, ki ga podpira EIT Climate-KIC. Projekt prispeva k motiviranju deležnikov za trajnostno prenovo obstoječih stavb, s poudarkom na starejših stavbah, kjer je prenova po navadi bolj kompleksna. S tem namenom je bila tekom projekta platforma “Zeleni Meni/Green Menu” razširjena in adaptirana še za slovenski in portugalski kontekst. 


O sodelovanju

Delo E-Zavoda, Inštituta za celovite razvojne rešitve (Slovenija), CENSE, FCT-NOVA Univerza v Lizboni (Portugalska) in De Groene Grachten (Nizozemska) se izvaja na treh evropskih lokacijah z različnimi lokalnimi konteksti in potrebami.  Partnerji so združeni v želji po agregaciji in nadgradnji znanja za trajnostno prenovo grajenega okolja s poudarkom na stavbah kulturne dediščine.

Projekt je poleti 2020 prejel sofinanciranje s strani EIT Climate-KIC, saj je bil izbran za enega izmed izrednih evropskih obnovitvenih projektov v obdobju Covid-19.


E-zavod, zavod za celovite razvojne rešitve 

E-zavod je neprofitna organizacije, ki je od leta 2004 dalje zasnovala, vodila in izvedla že več kot 100 Evropskih projektov in pobud v različnih sektorjih, ki podpirajo prehod v bolj trajnostno, krožno in ogljično nevtralno družbo.

Doseganje zdravega bivalnega okolja, podnebna nevtralnost stanovanjskega fonda in stimulacija zelenega gospodarstva so ključni mejniki za izpolnitev razvojnih ambicij in ciljev Slovenije. Zeleni Meni je bil priznan kot pomembno orodje za motiviranje in pospeševanje trajnostne obnove obstoječih stavb, ki tudi pomembno vpliva na rast trga s tem povezanih dejavnosti. E-zavod, s podporo GI ZRMK, prilagaja orodje Zeleni Meni za slovenski kontekst, s tem pa uporabnikom pomagamo pri načrtovanju in trajnostnem izboljšanju njihovih domov in stavb.


De Groene Grachten 

Platformo "Zeleni meni" je leta 2014 razvila organizacija De Groene Grachten. “Zeleni Meni/Green Menu” na Nizozemskem že služi kot nacionalna platforma znanja, ki navdihuje in aktivira lastnike stavb, da svoje stavbe obnavljajo na trajnosten način, poseben poudarek pa je na stavbah kulturne dediščine. 

De Groene Grachten so strokovnjaki za stavbo dediščino in trajnostno prenovo, ki lastnikom stavb svetujejo o možnostih prenove in pomagajo pri nadzoru projektov v izvedbi. Na mednarodni ravni De Groene Grachten znanje deli na tečajih, delavnicah, predavanjih in preko svojih platform, kot je Zeleni meni.