Projekt PAS2020

Strokovnjaki za trajnostno prenovo stavb iz Slovenije, Portugalske in Nizozemske, so združili moči v vseevropskem projektu na temo trajnostne dediščine, ki ga podpira EIT Climate-KIC. Projekt prispeva k motiviranju deležnikov za trajnostno prenovo obstoječih stavb, s poudarkom na starejših stavbah, kjer je prenova po navadi bolj kompleksna. S tem namenom je bila tekom projekta obogatena platforma “Zeleni Meni/Green Menu”, ki predstavlja obsežno zbirko spletnih orodij, kjer lahko uporabniki najdejo ustrezne informacije o tem, kako trajnostno prenoviti starejše stavbe, vključno s tehničnimi rešitvami, finančnimi podporami in v skladu z obstoječimi predpisi. Na voljo so tudi uporabni kalkulatorji za investicije in prihranke. To orodje je v razširjeni obliki že nekaj časa na voljo na Nizozemskem, kjer se uspešno uporablja za podporo prenov starejših stavb tako na državni, kot tudi lokalni ravni. 

Izziv 

Doseganje zdravega bivalnega okolja, podnebne nevtralnosti stanovanjskega fonda in stimulacija zelenega gospodarstva so ključni mejniki za izpolnitev razvojnih ambicij in ciljev Slovenije, kot tudi Evrope. Kriza Covid-19 je še dodatno pokazala pomembnost vlaganja v bolj trajnostne in vzdržljive socialno-ekonomske rešitve ter v zdravo življenjsko ter bivalno okolje. 

V Sloveniji je bila skoraj polovica stanovanjskih stavb zgrajenih pred 1970, nekaj manj kot 20% jih je bilo zgrajenih pred 1945 letom, kar pomeni, da velik delež stavb v Sloveniji potrebuje celovito prenovo za doseganje primerne stopnje bivalnega udobja, energetske učinkovitosti in varnosti. Prenova starejših stavb, posebej tistih s statusom kulturne dediščine je kompleksen proces. Platforma Zeleni Meni z interaktivnim in stimulativnim prikazom več-sektorskih informacij na enem mestu, deležnikom pomaga pri načrtovanju in trajnostnem izboljšanju domov in zgradb.

O sodelovanju

Delo E-Zavoda, Inštituta za celovite razvojne rešitve (Slovenija), CENSE, FCT-NOVA University of Lisbon (Portugalska) in De Groene Grachten (Nizozemska) se izvaja na treh evropskih lokacijah z različnimi lokalnimi konteksti in potrebami.  Partnerji so združeni v želji po agregaciji in nadgradnji znanja za trajnostno prenovo grajenega okolja s poudarkom na stavbah kulturne dediščine.

Projekt je poleti 2020 prejel sofinanciranje s strani EIT Climate-KIC, saj je bil izbran za enega izmed izrednih evropskih obnovitvenih projektov v obdobju Covid-19.

O zelenem menu-ju

Na platformi Zeleni Meni lahko uporabniki najdejo informacije o več kot 70 ukrepih prenove, od hitrih rešitev, do bolj zapletenih posegov. Poleg ukrepov ponujamo informacije o predpisih, možnih shemah financiranja, na voljo so tudi kalkulatorji za izračun investicij in prihrankov ter nasveti za načrtovanje in spremljanje procesa prenove stavbe. Vse je predstavljeno na uporabniku prijazen način s 3-D vizualizacijo določenega tipa stavbe in enostavno navigacijo med temami. Skratka, vse kar uporabnik potrebuje vedeti o trajnostni prenovi starejše stavbe na enem mestu!

Platformo "Zeleni meni" je leta 2014 razvila organizacija De Groene Grachten. “Zeleni Meni/Green Menu” na Nizozemskem služi kot nacionalna platforma znanja, ki navdihuje in aktivira lastnike stavb, da svoje stavbe obnavljajo na trajnosten način, poseben poudarek pa je na stavbah kulturne dediščine. Ta pristop se je na Nizozemskem izkazal za uspešnega, zato smo ga v sodelovanju s projektnimi partnerji in z GI ZRMK želeli razširiti in prilagoditi slovenskemu in portugalskemu kontekstu. Obe novi platformi bosta na spletu predstavljeni 10. decembra. 

Objavljeno dne
10 december 2020

Vse novice

Ostale novice

Subvencije za trajnostno prenovo stavb

Varčevanje z energijo se začne z vlaganjem v ustrezne ukrepe.

Preberi več

Ste vašo stavbo že uspešno kakovostno prenovili?

Ste vašo stavbo že uspešno kakovostno prenovili?  Delite svoje izkušnje in navdihnite tudi druge.

Preberi več