Nadaljnji nasveti

Vas je Zeleni meni spodbudil k razmišljanju o prenovi in izboljšanju vaše stavbe? Vas skrbi, kako se tega lotiti, ker sami nimate dovolj znanja? Da boste zadovoljni s končnim rezultatom in da se bodo vložena sredstva obrestovala skoz višjo kakovost bivanja in nižje obratovalne in vzdrževalne stroške, se ravnajte po nasvetih v nadaljevanju.

Osnovna pravila in navodila:

 • Ne hitite. Večje ukrepe boste izvedli najverjetneje le enkrat v življenju, zato najprej pripravite natančen načrt prenove.
 • Smiseln načrt prenove lahko naredite takrat, ko dobro poznate dejansko stanje.
 • Energetski pregled vam bo povedal, kje so viri največjih toplotnih izgub, kako dotrajani so strojni sistemi in instalacije, kakšne so možnosti za rabo obnovljivih virov energije in podobno.
 • Na podlagi ugotovitev energetskega pregleda se pripravi nabor ukrepov za prenovo.
 • Priporočljivo je izdelati nekaj variant ukrepov, pri katerih se izračunajo pričakovani prihranki pri rabi energije in stroški investicije z njihovo vračilno dobo. 
 • Če prenavljate stavbno dediščino, morate pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije najprej zaprositi za izdajo kulturnovarstvenih pogojev. Vsi ukrepi, ki jih želite izvesti, morda ne bodo dovoljeni. Pred izvedbo morate pridobiti še kulturnovarstveno soglasje za načrt prenove s popisom del.
 • Zapomnite si, da najnižja začetna naložba dolgoročno navadno ni najugodnejša. Če nimate na voljo dovolj sredstev, s prenovo raje nekoliko počakajte.
 • Vaš cilj naj bo celovita prenova, kar pomeni izvedbo tako ukrepov na stavbnem ovoju kot na stavbnih sistemih (gretje, prezračevanje, hlajenje, priprava tople vode, razsvetljava).
 • Prenovo lahko razdelite tudi na nekaj zaporednih korakov in si tako zmanjšate trenutno finančno breme. Taka postopna prenova pa je smiselna in priporočljiva le takrat, ko jo izpeljete res do konca in ko so posamezni koraki med seboj temeljito usklajeni.
 • Razen pri res enostavnih ukrepih boste za uspešno izpeljavo svojih zamisli potrebovali strokovno pomoč. O tem več v nadaljevanju.

 

Projekt prenove:

 • Za energijsko prenovo ne potrebujete gradbenega dovoljenja, saj sodi v vzdrževanje stavbe.
 • Gradbeno dovoljenje boste potrebovali le, če boste pri prenovi npr. posegali tudi v konstrukcijske elemente oz. jih spreminjali (rekonstrukcija). Podrobneje o tem v Gradbenem zakonu.
 • Ne glede na to pa se ne lotevajte prenove brez projekta. Ta bo seveda vseboval samo tiste elemente, ki se bodo nanašali na konkretne ukrepe.
 • Če ima vaša stavba energetsko izkaznico, boste v njej našli seznam priporočenih stroškovno učinkovitih ukrepov. To je dobra osnova za podrobnejše načrtovanje.
 • Najmanj, kar potrebujete v projektu, so tehnični opisi materialov in proizvodov (npr. točna specifikacija novega fasadnega sistema s toplotno zaščito), risbe pomembnih detajlov, finančno ovrednoten popis del in količin ter opis postopkov gradnje in vgradnje.
 • Projekt naj vsebuje tudi izračune energijskih kazalnikov in oceno prihrankov pri rabi energije za izbrano varianto ukrepov prenove.
 • Ko boste izbirali izvajalca, mu bodo opisani elementi projekta v pomoč pri pripravi ponudbe, hkrati pa boste lahko prejete ponudbe na podlagi take enotne osnove lažje primerjali.
   

Najpomembnejši drugi tehnični vidiki:

 • Pred izvedbo ukrepov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije poskrbite, da bo gradbeno stanje stavbe primerno oz. urejeno.
 • Najprej odpravite vzroke za morebitne težave z vlago in sanirajte poškodbe gradbenih konstrukcij.
 • Večji del ozemlja Slovenije je potresno ogrožen, zato je izjemno priporočljivo naročiti oceno potresne varnosti vaše stavbe, ki bo vključevala seznam morebitnih potrebnih utrditvenih ukrepov in njihovih stroškov.
 • Izboljšanje potresne varnosti stavbe je lahko velik logističen (posebej pri večstanovanjski stavbi) in finančen zalogaj. Odločitev, ali se boste tega lotili pred oz. med energijsko prenovo, je izključno vaša, zato dobro pretehtajte situacijo.
 • Ne pozabite na ukrepe za varstvo pred požarom, ki jih je treba izvesti ob prenovi.
   

Finančni vidiki:

 • Izdatek za energijsko prenovo stavbe ni zanemarljiv. Če se izvedbe lotite brez temeljitega predhodnega razmisleka, vas lahko hitro doletijo nepričakovani in povsem nepotrebni dodatni stroški.
 • S pomočjo dobrega projekta energijske prenove boste nevarnost neljubih finančnih presenečenj zelo zmanjšali, hkrati pa boste lahko svojo investicijo smiselno načrtovali.
 • Ne lotite se prenove, dokler nimate zagotovljenih sredstev zanjo. To so lahko lastna sredstva, nepovratne finančne spodbude (subvencije) iz javnih programov, ali pa namenski bančni krediti. Vire financiranja lahko seveda tudi kombinirate.
 • Realistično ocenite svoje dolgoročne finančne zmožnosti. Razmislite, ali se vam obetajo v prihodnosti izredni izdatki ali dogodki, ki bi lahko vplivali na vašo sposobnost odplačevanja stroškov prenove (npr. stroški šolanja, menjava službe, upokojitev, samoplačniške zdravstvene storitve).
 • Skrbno preverite aktualne razpise za subvencije Eko sklada. Z njihovo pomočjo je lahko pot do uspešne prenove mnogo lažja.
 • Komercialne banke imajo v svojih programih tudi namenske kredite za gradnjo in prenovo. Pozanimajte se, kakšni so kreditni pogoji in jih skrbno primerjajte med seboj.
 • Številne slovenske občine imajo lastne programe sofinanciranja prenove stavb. Ti programi so lahko namenjeni za energijsko prenovo stavbe ne glede na njen status, ali pa za prenovo stavbe kulturne dediščine. Na pristojnem občinskem oddelku se pozanimajte, ali je tak razpis na voljo in kakšni so pogoji.
 • Na sofinanciranje protipotresnih ukrepov iz javnih sredstev v sklopu prenove stavbe zaenkrat žal ne morete računati. Preverite pa, ali so v vaši občini morda na voljo sredstva za sofinanciranje ocene potresne varnosti stavbe.
 • V večstanovanjski stavbi je lahko rezervni sklad pomemben vir sredstev za energijsko prenovo. Glede na trenutno stanje sredstev v njem se lahko etažni lastniki dogovorite za sorazmerno povečanje mesečnih vplačil v obdobju do začetka prenove. 
 • Nekatere banke imajo posebne, ugodnejše pogoje kreditiranja za večstanovanjske stavbe. Preverite njihovo ponudbo.
 • Informacije o aktualnih možnostih sofinanciranja prenove vam bodo dali tudi energetski svetovalci iz programa ENSVET. Nasveti so brezplačni. Poiščite najbližjo svetovalno pisarno in se dogovorite o podrobnostih.
 • Tudi potrošniške organizacije so lahko pomemben vir podatkov. Obiščite npr. spletno stran Zveze potrošnikov Slovenije in kliknite tukaj za dodatne informacije. Na spletnih straneh so občasno objavljene primerjave kreditnih pogojev pri bankah na slovenskem trgu.
 

Kako začeti in kdo mi lahko pomaga pri prenovi?

 • V večstanovanjski stavbi je priporočljivo oblikovati gradbeni odbor, ki v sodelovanju z upravnikom zastopa interese lastnikov stavbe pri prenovi. 
 • Za osnovne brezplačne nasvete in usmeritve glede energijske prenove se obrnite na najbližjo pisarno ENSVET. Pred tem zberite kar največ informacij o stavbi – načrte, podatke o morebitnih preteklih posegih v stavbo, stavbnih sistemih, stroških za rabo energije in podobno. Dobrodošle so tudi fotografije. Vedeti pa morate, da energetski svetovalci ne izdelujejo projektov.
 • Pri stavbi kulturne dediščine bo nad projektom in izvedbo bdel in vam ob tem svetoval konservator pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Pomagal vam bo tudi s podatki o izkušenih in usposobljenih izvajalcih, ki so vešči popravil oz. obnove stavbnih elementov z zgodovinsko vrednostjo, ali pa izdelave novih po izvirni predlogi.
 • Tudi če za vašo stavbo ne velja poseben režim varstva kulturne dediščine, a želite prenovo izpeljati tako, da ohranite zgodovinske značilnosti stavbe, vam lahko z usmeritvami na pomoč priskočijo strokovnjaki ZVKDS ali občinskega oddelka za urbanizem oz. sorodne občinske službe.
 • Temelje uspešni prenovi bo postavila skrbna presoja dejanskega stanja, zato se brez energetskega pregleda projekta raje ne lotevajte. Za nasvet o izbiri energetskega preglednika lahko povprašate energetskega svetovalca, Združenje neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic , najbližjo lokalno energetsko agencijo ali pa pobrskajte po spletu.
 • Obstajajo tudi institucije in podjetja, ki energetski pregled za lastnike stavbe izvedejo v okviru storitve celovite energijske prenove, ki vključuje celoten inženiring vključno s pomočjo pri izbiri izvajalca in nadzorom nad izvedbo. Zlasti pri večstanovanjski stavbi je to lahko zelo ugodna možnost, saj lastnikom ni treba skrbeti za posamezne korake v procesu prenove.
 • Energetski preglednik je lahko hkrati tudi izdelovalec projekta prenove, če se tako dogovorite, ali pa njegov tesen sodelavec.
 • K pogovoru o možnem sodelovanju povabite več projektantov. Naj vas ne zanimajo zgolj njihove ideje o ukrepih na vaši stavbi, pač pa naj predstavijo tudi svoje dosedanje izkušnje in navedejo referenčna izvedena dela.
 • Pri lastnikih že prenovljenih stavb se nato pozanimajte, kako so bili zadovoljni s projektanti in izvajalci ter kakšni so bili rezultati prenove.
 • Vzemite si čas in preglejte domači splet in tiskane medije. Našli boste predstavitve številnih primerov energijske prenove stavb. Tudi to je lahko dobra informacija o projektantih, pa tudi izvajalcih, ki jih velja kontaktirati.
 • Pri pripravi razpisa za izbiro izvajalca naj vam pomaga projektant ali pa – v večstanovanjski stavbi - strokovna služba upravnika. Razpis mora biti tako zasnovan, da so prejete ponudbe enostavno primerljive. Prav v tem je eden od pomenov projekta energijske prenove z opisom potrebnih del in materiala. 
 • Ne pozabite na nadzor nad izvedbo. Čeprav pri vzdrževanju, v katerega okvir sodi energijska prenova, imenovanje nadzornika ni obvezno, pa je vendarle nadvse priporočljivo. Izkušen nadzornik (lahko je to tudi avtor projekta prenove) bo preverjal kakovost izvedbe posameznih del, skladnost uporabljenih materialov s projektiranimi, vgrajene količine materialov in še marsikaj, kar vas bo razbremenilo skrbi za tehnični in finančni uspeh prenove.
 

Informacije o zakonodaji

Nihče od vas ne pričakuje, da ste strokovnjak za področje zakonodaje. Gotovo vam ni treba do potankosti poznati vseh predpisov, ni pa odveč vsaj vedeti, kje najdete tiste, ki se nanašajo tudi na prenovo stavbe, če bi vas ta tematika zanimala. V večstanovanjski stavbi vam bo pri tem pomagal upravnik; mnogi izmed njih imajo že na svojih spletnih straneh predstavljene posamezne predpise ali objavljene spletne povezave do njih.

Najpomembnejši predpisi so: